• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Ravivar Aarti

monthly_panchang

Aarti Shri Surya Ji

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Tribhuvana-Timira-Nikandana, Bhakta-Hridaya-Chandana॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sapta-Ashvaratha Rajita, Ek Chakradhari।
Dukhahari-Sukhakari, Manasa-Mala-Hari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sura-Muni-Bhusura-Vandita, Vimala Vibhavashali।
Agha-Dala-Dalana Diwakara, Divya Kirana Mali॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sakala-Sukarma-Prasavita, Savita Shubhakari।
Vishwa-Vilochana Mochana, Bhava Bandhana Bhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Kamala-Samuha-Vikasaka, Nashaka Traya Tapa।
Sevata Sahaja Harata, Ati Manasija-Santapa॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Netra-Vyadhi-Hara Survara Bhu-Pida-Hari।
Vrishti-Vimochana Santata Parahita-Vratadhari॥
1
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Suryadeva Karunakara, Ab Karuna Kijai।
Hara Agyana-Moha Sab Tatvagyana Dijai॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

2

Ravivar Aarti

Aarti Shri Surya Ji

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Tribhuvana-Timira-Nikandana, Bhakta-Hridaya-Chandana॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sapta-Ashvaratha Rajita, Ek Chakradhari।
Dukhahari-Sukhakari, Manasa-Mala-Hari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sura-Muni-Bhusura-Vandita, Vimala Vibhavashali।
Agha-Dala-Dalana Diwakara, Divya Kirana Mali॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sakala-Sukarma-Prasavita, Savita Shubhakari।
Vishwa-Vilochana Mochana, Bhava Bandhana Bhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Kamala-Samuha-Vikasaka, Nashaka Traya Tapa।
Sevata Sahaja Harata, Ati Manasija-Santapa॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Netra-Vyadhi-Hara Survara Bhu-Pida-Hari।
Vrishti-Vimochana Santata Parahita-Vratadhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Suryadeva Karunakara, Ab Karuna Kijai।
Hara Agyana-Moha Sab Tatvagyana Dijai॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Chat btn