• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Guruvar Aarti

monthly_panchang

Brihaspatiwar Ki Aarti

Jai Brihaspati Deva, Om Jai Brihaspati Deva।
Chhina Chhina Bhoga Lagaun, Kadali Phala Meva॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Tum Poorna Paramatma, Tum Antaryami।
Jagatapita Jagadishvara, Tum Sabke Swami॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Charanamrita Nija Nirmala, Saba Pataka Harta।
Sakala Manoratha Dayaka, Kripa Karo Bharta॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Tana Mana Dhana Arpana Kara, Jo Jana Sharana Pade।
Prabhu Prakata Tab Hokara, Aakar Dwara Khade॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Deendayala Dayanidhi, Bhaktana Hitkari।
Paap Dosha Sab Harta, Bhava Bandhana Haari॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Sakala Manoratha Dayaka, Sab Sanshaya Taro।
Vishaya Vikara Mitao, Santana Sukhakari॥
1
Om Jai Brihaspati Deva॥
Jo Koi Aarti Teri Prema Sahita Gave।
Jeshtananda Banda So So Nishchaya Pave॥
Om Jai Brihaspati Deva॥

2

Guruvar Aarti

Brihaspatiwar Ki Aarti

Jai Brihaspati Deva, Om Jai Brihaspati Deva।
Chhina Chhina Bhoga Lagaun, Kadali Phala Meva॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Tum Poorna Paramatma, Tum Antaryami।
Jagatapita Jagadishvara, Tum Sabke Swami॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Charanamrita Nija Nirmala, Saba Pataka Harta।
Sakala Manoratha Dayaka, Kripa Karo Bharta॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Tana Mana Dhana Arpana Kara, Jo Jana Sharana Pade।
Prabhu Prakata Tab Hokara, Aakar Dwara Khade॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Deendayala Dayanidhi, Bhaktana Hitkari।
Paap Dosha Sab Harta, Bhava Bandhana Haari॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Sakala Manoratha Dayaka, Sab Sanshaya Taro।
Vishaya Vikara Mitao, Santana Sukhakari॥
Om Jai Brihaspati Deva॥
Jo Koi Aarti Teri Prema Sahita Gave।
Jeshtananda Banda So So Nishchaya Pave॥
Om Jai Brihaspati Deva॥

Chat btn