• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Budhvar Aarti

monthly_panchang

Shri Krishna Ki Aarti

Aarti Yugalkishore Ki Kijai। Tana Mana Dhana Nyauchhavara Kijai॥
Gaurshyama Mukha Nirkhana Lijai, Hari Ka Swaroopa Nayana Bhari Pijai।
Ravi Shashi Koti Badana Ki Shobha, Tahi Nirakhi Mero Mana Lobha।
Odhe Neela Peeta Pata Saari, Kunjabihari Girivaradhari।
Phulana Ki Seja Phulana Ki Mala, Ratna Simhasana Baithe Nandalala।
Kanchana Thala Kapura Ki Bati, Hari Aye Nirmala Bhai Chhati।
Shri Purushottama Girivaradhari, Aarti Karen Sakala Brajanari।
Nandanandana Brijabhana Kishori, Paramananda Swami Avichala Jori।

1

Budhvar Aarti

Shri Krishna Ki Aarti

Aarti Yugalkishore Ki Kijai। Tana Mana Dhana Nyauchhavara Kijai॥
Gaurshyama Mukha Nirkhana Lijai, Hari Ka Swaroopa Nayana Bhari Pijai।
Ravi Shashi Koti Badana Ki Shobha, Tahi Nirakhi Mero Mana Lobha।
Odhe Neela Peeta Pata Saari, Kunjabihari Girivaradhari।
Phulana Ki Seja Phulana Ki Mala, Ratna Simhasana Baithe Nandalala।
Kanchana Thala Kapura Ki Bati, Hari Aye Nirmala Bhai Chhati।
Shri Purushottama Girivaradhari, Aarti Karen Sakala Brajanari।
Nandanandana Brijabhana Kishori, Paramananda Swami Avichala Jori।

Chat btn