• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Shiva Chalisa

monthly_panchang

Shri Shiva Chalisa

||DOHA||
Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujan
Kahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan
||CHOPAI||
Jai Girijapati din dayala, sada karat santan pritpala.
Bhol chahdrama sohat nike, kanan kundal nag phani ke.
Ang gaur, shir gangabanae, mundamal tan chhar lagae.
Vastra khal bagambar sohe, chhavi ko dekh nag muni mohe.
Maina matu ki havai dulari, bam ang sohat chhavi niyari
Kar men trishul sohat chhavi bhari karai sada shatrun shahkari
Nandi Ganesh sohain tahan kaise, sagar madhya kamal hai jaise.
Kartik shyam aur ganarau, ya chhavi ko kahi jat na kau.
Devani jab hi ai pukara, tabahin dukh Prabhu ap nivara.
Kiya upadrav Tarak bhari, devani sab mili turnahin juhari.
Turant shadanan ap pathayo, lay nimesh mahin mari girayo.
Ap jaladhar asur sanhara, suyash tumhara vidit sansara.
Tripurasur sang yudh machai, sabahin kripa kari linh bachai.
1
Kiya tapahin Bhagirath bhari, purve pratigya tasu purari.
Davan manan tum sam kou nahin, sevak ustuti karat sadai.
Ved nam mahima tab gai, akath anadi bhed nahin pai
Pragateu dadi-manthan te jvala, jare surasur bahe bihala.
Dindayal tahan kari sahai, Nilkanth tab nam kahai.
Pujan Ramchandra jab kinha, jit ke Lanka Vibhishan dinha.
Sahas kamal men ho rahe dhari, kinha pariksha tabahi purari
Ek kamal prabhu rakhyau gohi, kamal nayan pujan chahan soi
Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar, bhaye prasan diye ichhatvar.
Jai Jai Jai Anant avinasi, karat kripa sab ke ghat vasi
Dushat sakal nit mohi satavaen, bhramat rahe mohi chain na avaen.
Trahi trahi main nath pukarun, yahi avasari mohi, ani ubaro.
Lai trishul shatruni ko maro, sankat se mohe ani ubaro.
Mata pita bhrata sab hoi, sankat men puchhat nahin koi.
Svarmi ek hai as tumhari, ai haranu ab sankat bhari
Dhan nirdhan ko det sadai, jo koi jancha so phal pahin.
Ustuti kehi vidhi karaun tumhari, shamahu nath ab chuk hamari
2
Shahkar ho sankat ke nashan, vighna vinashan mangal karan.
Yogi yati muni dhyan lagavain, sharad Narad shish nivavain.
Namo, namo jai namo Shivaye, sur Brahmadik par na paye.
Jo yah path kare man lai, tapar hot hain Shambhu sahai.
Rinya jo koi ho adhikari, path kare so pavan-hari
Putra ho na ichchha kari koi, nishchai Shiv prasad te hoi
Pandit triyodashi ko lavain, dhyan purvak horn karavain.
Tryodashi vrita kare hamesh, tan nahin take rahe kalesh.
Dhup dip naived chadhavai, Shankar sanmukh path sunavai.
Janam Janam ke pap nashavai, ahtvas Shivpur men pavai.
Kahe Ayodhya as tumhari, jan sakal dukh harahu hamari.
||DOHA||
Nitya Nema kari Pratahi, Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana,Purna Karahu Jagadish
Magsir chat hemat ritu, samvat chosath jan
Stuti chalisa shivhi, puran kin kalyan

3

Shiva Chalisa

Shri Shiva Chalisa

||DOHA||
Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujan
Kahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan
||CHOPAI||
Jai Girijapati din dayala, sada karat santan pritpala.
Bhol chahdrama sohat nike, kanan kundal nag phani ke.
Ang gaur, shir gangabanae, mundamal tan chhar lagae.
Vastra khal bagambar sohe, chhavi ko dekh nag muni mohe.
Maina matu ki havai dulari, bam ang sohat chhavi niyari
Kar men trishul sohat chhavi bhari karai sada shatrun shahkari
Nandi Ganesh sohain tahan kaise, sagar madhya kamal hai jaise.
Kartik shyam aur ganarau, ya chhavi ko kahi jat na kau.
Devani jab hi ai pukara, tabahin dukh Prabhu ap nivara.
Kiya upadrav Tarak bhari, devani sab mili turnahin juhari.
Turant shadanan ap pathayo, lay nimesh mahin mari girayo.
Ap jaladhar asur sanhara, suyash tumhara vidit sansara.
Tripurasur sang yudh machai, sabahin kripa kari linh bachai.
Kiya tapahin Bhagirath bhari, purve pratigya tasu purari.
Davan manan tum sam kou nahin, sevak ustuti karat sadai.
Ved nam mahima tab gai, akath anadi bhed nahin pai
Pragateu dadi-manthan te jvala, jare surasur bahe bihala.
Dindayal tahan kari sahai, Nilkanth tab nam kahai.
Pujan Ramchandra jab kinha, jit ke Lanka Vibhishan dinha.
Sahas kamal men ho rahe dhari, kinha pariksha tabahi purari
Ek kamal prabhu rakhyau gohi, kamal nayan pujan chahan soi
Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar, bhaye prasan diye ichhatvar.
Jai Jai Jai Anant avinasi, karat kripa sab ke ghat vasi
Dushat sakal nit mohi satavaen, bhramat rahe mohi chain na avaen.
Trahi trahi main nath pukarun, yahi avasari mohi, ani ubaro.
Lai trishul shatruni ko maro, sankat se mohe ani ubaro.
Mata pita bhrata sab hoi, sankat men puchhat nahin koi.
Svarmi ek hai as tumhari, ai haranu ab sankat bhari
Dhan nirdhan ko det sadai, jo koi jancha so phal pahin.
Ustuti kehi vidhi karaun tumhari, shamahu nath ab chuk hamari
Shahkar ho sankat ke nashan, vighna vinashan mangal karan.
Yogi yati muni dhyan lagavain, sharad Narad shish nivavain.
Namo, namo jai namo Shivaye, sur Brahmadik par na paye.
Jo yah path kare man lai, tapar hot hain Shambhu sahai.
Rinya jo koi ho adhikari, path kare so pavan-hari
Putra ho na ichchha kari koi, nishchai Shiv prasad te hoi
Pandit triyodashi ko lavain, dhyan purvak horn karavain.
Tryodashi vrita kare hamesh, tan nahin take rahe kalesh.
Dhup dip naived chadhavai, Shankar sanmukh path sunavai.
Janam Janam ke pap nashavai, ahtvas Shivpur men pavai.
Kahe Ayodhya as tumhari, jan sakal dukh harahu hamari.
||DOHA||
Nitya Nema kari Pratahi, Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana,Purna Karahu Jagadish
Magsir chat hemat ritu, samvat chosath jan
Stuti chalisa shivhi, puran kin kalyan

Chat btn