• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Saraswati Stotram

monthly_panchang

॥Shri Saraswati Stotram॥

Yaa Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa
Yaa Shubhra-Vastra-Aavrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa
Shveta-Padma-Aasanaa ।
Yaa Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ॥1॥
Dorbhiryuktaa Caturbhim Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenaikena Padmam Sitamapi Ca
Shukam Pustakam Ca-Aperanna ।
Bhaasaa Kunda-Indu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa
Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devata-Yam Nivasatu
Vadane Sarvadaa Suprasannaa ॥2॥
Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa ।
Virin.ci-Patnii Kamala-Aasana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ॥3॥
1
Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-Aasana-Priyaa ।
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ॥4॥
Sarasvatii Namastubhyam Vara-De Kaama-Ruupinni ।
Vidya-Arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ॥5॥
Sarasvatii Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah ।
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ॥6॥
Nitya-Aanande Nira-Adhaare Nisskalaayai Namo Namah ।
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ॥7॥
Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah ।
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ॥8॥
Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-Adhaare Namo Namah ।
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ॥9॥
Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah ।
Vaagbhyai Vara-Da-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ॥10॥
Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah ।
2
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ॥11॥
Sarva-Jnyaane Sada-Aanande Sarva-Ruupe Namo Namah ।
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ॥12॥
Yogaan-Aarya Umaa-Devyai Yoga-Anande Namo Namah ।
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ॥13॥
Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ।
Candra-Aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ॥14॥
Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah ।
Annima-Ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ॥15॥
Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah ।
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ॥16॥
Padma-Daa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah ।
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ॥17॥
Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah ।
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahmanaaryai Namo Namah ॥18॥
Kamala-Aakara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Ruupa Namo Namah ।
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ॥19॥
3
Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate ।
Cora-Vyaaghra-Bhayam Na-Asti Patthataam Shrnnvataam-Api ॥20॥
Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam ।
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ॥21॥
॥Thus ends the Saraswati Stotram composed by Sage Agastya॥

4

Saraswati Stotram

॥Shri Saraswati Stotram॥

Yaa Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa
Yaa Shubhra-Vastra-Aavrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa
Shveta-Padma-Aasanaa ।
Yaa Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ॥1॥
Dorbhiryuktaa Caturbhim Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenaikena Padmam Sitamapi Ca
Shukam Pustakam Ca-Aperanna ।
Bhaasaa Kunda-Indu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa
Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devata-Yam Nivasatu
Vadane Sarvadaa Suprasannaa ॥2॥
Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa ।
Virin.ci-Patnii Kamala-Aasana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ॥3॥
Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-Aasana-Priyaa ।
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ॥4॥
Sarasvatii Namastubhyam Vara-De Kaama-Ruupinni ।
Vidya-Arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ॥5॥
Sarasvatii Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah ।
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ॥6॥
Nitya-Aanande Nira-Adhaare Nisskalaayai Namo Namah ।
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ॥7॥
Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah ।
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ॥8॥
Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-Adhaare Namo Namah ।
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ॥9॥
Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah ।
Vaagbhyai Vara-Da-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ॥10॥
Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah ।
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ॥11॥
Sarva-Jnyaane Sada-Aanande Sarva-Ruupe Namo Namah ।
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ॥12॥
Yogaan-Aarya Umaa-Devyai Yoga-Anande Namo Namah ।
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ॥13॥
Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ।
Candra-Aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ॥14॥
Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah ।
Annima-Ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ॥15॥
Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah ।
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ॥16॥
Padma-Daa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah ।
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ॥17॥
Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah ।
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahmanaaryai Namo Namah ॥18॥
Kamala-Aakara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Ruupa Namo Namah ।
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ॥19॥
Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate ।
Cora-Vyaaghra-Bhayam Na-Asti Patthataam Shrnnvataam-Api ॥20॥
Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam ।
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ॥21॥
॥Thus ends the Saraswati Stotram composed by Sage Agastya॥

Chat btn