Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Matangi Mantra

monthly_panchang

Matangi Mantra

Ashtakshar Matangi Mantra (8 Syllables Mantra)
कामिनी रञ्जिनी स्वाहा॥
Kamini Ranjini Svaha॥
Dashakshar Matangi Mantra (10 Syllables Mantra)
ॐ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा॥
Om Hreem Kleem Hum Matangyai Phat Svaha॥
Matangi Gayatri Mantra
ॐ शुक्रप्रियायै विद्महे श्रीकामेश्वर्यै धीमहि तन्नः श्यामा प्रचोदयात्॥
Om Shukrapriyayai Vidmahe Shrikameshvaryai Dhimahi Tannah Shyama Prachodayat॥

1

Matangi Mantra

Matangi Mantra

Ashtakshar Matangi Mantra (8 Syllables Mantra)
कामिनी रञ्जिनी स्वाहा॥
Kamini Ranjini Svaha॥
Dashakshar Matangi Mantra (10 Syllables Mantra)
ॐ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा॥
Om Hreem Kleem Hum Matangyai Phat Svaha॥
Matangi Gayatri Mantra
ॐ शुक्रप्रियायै विद्महे श्रीकामेश्वर्यै धीमहि तन्नः श्यामा प्रचोदयात्॥
Om Shukrapriyayai Vidmahe Shrikameshvaryai Dhimahi Tannah Shyama Prachodayat॥

Chat btn