• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Kamala Mantra

monthly_panchang

Kamala Mantra

Ekakshar Kamala Mantra (1 Syllable Mantra)
श्रीं॥
Shreem॥
Dvyakshar Samrajya Lakshmi Mantra (2 Syllables Mantra)
स्ह्क्ल्रीं हं॥
Shklreem Ham॥
Tryakshar Samrajya Lakshmi Mantra (3 Syllables Mantra)
श्रीं क्लीं श्रीं॥
Shreem Kleem Shreem॥
Chaturakshar Kamala Mantra (4 Syllables Mantra)
ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं॥
Aim Shreem Hreem Kleem॥
Panchakshar Kamala Mantra (5 Syllables Mantra)
श्रीं क्लीं श्रीं नमः॥
Shreem Kleem Shreem Namah॥
Navakshar Siddhi Lakshmi Mantra (9 Syllables Mantra)
ॐ ह्रीं हूं हां ग्रें क्षों क्रों नमः॥
1
Om Hreem Hum Haam Grem Kshom Krom Namah॥
Dashakshari Kamala Mantra (10 Syllables Mantra)
नमः कमलवासिन्यै स्वाहा॥
Namah Kamalavasinyai Svaha॥

2

Kamala Mantra

Kamala Mantra

Ekakshar Kamala Mantra (1 Syllable Mantra)
श्रीं॥
Shreem॥
Dvyakshar Samrajya Lakshmi Mantra (2 Syllables Mantra)
स्ह्क्ल्रीं हं॥
Shklreem Ham॥
Tryakshar Samrajya Lakshmi Mantra (3 Syllables Mantra)
श्रीं क्लीं श्रीं॥
Shreem Kleem Shreem॥
Chaturakshar Kamala Mantra (4 Syllables Mantra)
ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं॥
Aim Shreem Hreem Kleem॥
Panchakshar Kamala Mantra (5 Syllables Mantra)
श्रीं क्लीं श्रीं नमः॥
Shreem Kleem Shreem Namah॥
Navakshar Siddhi Lakshmi Mantra (9 Syllables Mantra)
ॐ ह्रीं हूं हां ग्रें क्षों क्रों नमः॥
Om Hreem Hum Haam Grem Kshom Krom Namah॥
Dashakshari Kamala Mantra (10 Syllables Mantra)
नमः कमलवासिन्यै स्वाहा॥
Namah Kamalavasinyai Svaha॥

Chat btn