Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Saraswati Mata Aarti

monthly_panchang

Aarti Shri Saraswati Ji Ki

Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥
Chandravadani Padmasini, Dyuti Mangalakari।
Sohe Shubha Hansa Sawari, Atula Tejadhari॥
Jai Saraswati Mata॥
Bayen Kara Mein Veena, Dayen Kara Mala।
Shisha Mukuta Mani Sohe, Gala Motiyana Mala॥
Jai Saraswati Mata॥
Devi Sharana Jo Aye, Unaka Uddhara Kiya।
Paithi Manthara Dasi, Ravana Samhara Kiya॥
Jai Saraswati Mata॥
Vidya Gyana Pradayini, Gyana Prakasha Bharo।
Moha Agyana Aur Timira Ka, Jaga Se Nasha Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Dhupa Deepa Phala Mewa, Maa Swikara Karo।
Gyanachakshu De Mata, Jaga Nistara Karo॥
1
Jai Saraswati Mata॥
Maa Saraswati Ki Aarti, Jo Koi Jana Gave।
Hitakari Sukhakari Gyana Bhakti Pave॥
Jai Saraswati Mata॥
Jai Saraswati Mata, Jai Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥

2

Saraswati Mata Aarti

Aarti Shri Saraswati Ji Ki

Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥
Chandravadani Padmasini, Dyuti Mangalakari।
Sohe Shubha Hansa Sawari, Atula Tejadhari॥
Jai Saraswati Mata॥
Bayen Kara Mein Veena, Dayen Kara Mala।
Shisha Mukuta Mani Sohe, Gala Motiyana Mala॥
Jai Saraswati Mata॥
Devi Sharana Jo Aye, Unaka Uddhara Kiya।
Paithi Manthara Dasi, Ravana Samhara Kiya॥
Jai Saraswati Mata॥
Vidya Gyana Pradayini, Gyana Prakasha Bharo।
Moha Agyana Aur Timira Ka, Jaga Se Nasha Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Dhupa Deepa Phala Mewa, Maa Swikara Karo।
Gyanachakshu De Mata, Jaga Nistara Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Maa Saraswati Ki Aarti, Jo Koi Jana Gave।
Hitakari Sukhakari Gyana Bhakti Pave॥
Jai Saraswati Mata॥
Jai Saraswati Mata, Jai Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥

Chat btn