• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Rahu Kaal Rahu Kaal

Gayatri Mata Aarti

monthly_panchang

Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Jayati Mata।
Sat Maraga Para Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Adi Shakti Tuma Alakha Niranjana Jaga Palana Kartri।
Dukha, Shoka, Bhaya, Klesha, Kalaha Daridraya Dainya Hartri॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Brahri Rupini, Pranata Palini, Jagatadhatri Ambe।
Bhavabhayahari, Janahitakari, Sukhada Jagadambe॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Bhayaharini Bhavatarini Anaghe, Aja Ananda Rashi।
Avikari, Aghahari, Avichalita, Amale, Avinashi॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kamadhenu Sat Chit Ananda, Jai Ganga Gita।
Savita Ki Shashwati Shakti, Tuma Savitri Sita॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Rig, Yaju, Sama, Atharva, Pranayini, Pranava Mahamahime।
Kundalini Sahastrara, Sushumna, Shobha Guna Garime॥
1
Jayati Jai Gayatri Mata...
Swaha, Swadha, Shachi, Brahmani, Radha, Rudrani।
Jai Satarupa, Vani, Vidya, Kamala, Kalyani॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Janani Hama Hai, Dina, Hina, Dukha, Daridra Ke Ghere।
Yadyapi Kutila, Kapati Kaputa, Tau Balaka Hai Tere॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Snehasani Karunamayi Mata, Charana Sharana Dijai।
Bilakha Rahe Hama Shishu Suta Tere, Daya Drishti Kijai॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kama, Krodha, Mada, Lobha, Dambha, Durbhava, Dvesha Hariye।
Shuddha Buddhi, Nishpaapa Hridaya, Mana Ko Pavitra Kariye॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Tuma Samartha Saba Bhanti Tarini, Tushti, Pushti Trata।
Sat Marga Para Hame Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...

Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Aarti Shri Gayatriji Ki।
2
Gyanadipa Aura Shraddha Ki Bati।
So Bhakti Hi Purti Karai Jaham Ghi Ko॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Manasa Ki Shuchi Thala Ke Upara।
Devi Ki Jyota Jagai, Jaham Niki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Shuddha Manoratha Te Jahan Ghanta।
Bajain Karai Asuha Hi Ki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Jake Samaksha Hame Tihu Loka Ke।
Gaddi Mile Sabahu Lagai Phiki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Sankata Avai Na Pasa Kabau Tinhe।
Sampada Aur Sukha Ki Banai Liki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Aarti Prema Sau Nema So Kari।
Dhyavahin Murati Brahma Lali Ki॥
3
Aarti Shri Gayatriji Ki॥

4

Gayatri Mata Aarti

Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Jayati Mata।
Sat Maraga Para Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Adi Shakti Tuma Alakha Niranjana Jaga Palana Kartri।
Dukha, Shoka, Bhaya, Klesha, Kalaha Daridraya Dainya Hartri॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Brahri Rupini, Pranata Palini, Jagatadhatri Ambe।
Bhavabhayahari, Janahitakari, Sukhada Jagadambe॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Bhayaharini Bhavatarini Anaghe, Aja Ananda Rashi।
Avikari, Aghahari, Avichalita, Amale, Avinashi॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kamadhenu Sat Chit Ananda, Jai Ganga Gita।
Savita Ki Shashwati Shakti, Tuma Savitri Sita॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Rig, Yaju, Sama, Atharva, Pranayini, Pranava Mahamahime।
Kundalini Sahastrara, Sushumna, Shobha Guna Garime॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Swaha, Swadha, Shachi, Brahmani, Radha, Rudrani।
Jai Satarupa, Vani, Vidya, Kamala, Kalyani॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Janani Hama Hai, Dina, Hina, Dukha, Daridra Ke Ghere।
Yadyapi Kutila, Kapati Kaputa, Tau Balaka Hai Tere॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Snehasani Karunamayi Mata, Charana Sharana Dijai।
Bilakha Rahe Hama Shishu Suta Tere, Daya Drishti Kijai॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kama, Krodha, Mada, Lobha, Dambha, Durbhava, Dvesha Hariye।
Shuddha Buddhi, Nishpaapa Hridaya, Mana Ko Pavitra Kariye॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Tuma Samartha Saba Bhanti Tarini, Tushti, Pushti Trata।
Sat Marga Para Hame Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...

Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Aarti Shri Gayatriji Ki।
Gyanadipa Aura Shraddha Ki Bati।
So Bhakti Hi Purti Karai Jaham Ghi Ko॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Manasa Ki Shuchi Thala Ke Upara।
Devi Ki Jyota Jagai, Jaham Niki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Shuddha Manoratha Te Jahan Ghanta।
Bajain Karai Asuha Hi Ki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Jake Samaksha Hame Tihu Loka Ke।
Gaddi Mile Sabahu Lagai Phiki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Sankata Avai Na Pasa Kabau Tinhe।
Sampada Aur Sukha Ki Banai Liki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Aarti Prema Sau Nema So Kari।
Dhyavahin Murati Brahma Lali Ki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥

Chat btn