Rashifal Rashifal
Raj Yog Raj Yog
Yearly Horoscope 2023
Janam Kundali Kundali
Kundali Matching Matching
Tarot Reading Tarot
Personalized Predictions Predictions
Today Choghadiya Choghadiya
Anushthan Anushthan
Rahu Kaal Rahu Kaal

Vinayaka Aarti

monthly_panchang

Aarti Gajabadana Vinayaka Ki

Aarti Gajabadana Vinayaka Ki। Sura-Muni-Pujita Gananayaka Ki।। x2
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Ekadanta Shashibhala Gajanana, Vighnavinashaka Shubhaguna Kanana।
Shivasuta Vandyamana-Chaturanana, Dukhavinashaka Sukhadayaka Ki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Rishi-Siddhi-Swami Samartha Ati, Vimala Buddhi Data Suvimala-Mati।
Agha-Vana-Dahana Amala Abigata Gati, Vidya-Vinaya-Vibhava-Dayakaki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Pingalanayana, Vishala Shundadhara, Dhumravarna Shuchi Vajrankusha-Kara।
Lambodara Badha-Vipatti-Hara, Sura-Vandita Saba Vidhi Layakaki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥

1

Vinayaka Aarti

Aarti Gajabadana Vinayaka Ki

Aarti Gajabadana Vinayaka Ki। Sura-Muni-Pujita Gananayaka Ki।। x2
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Ekadanta Shashibhala Gajanana, Vighnavinashaka Shubhaguna Kanana।
Shivasuta Vandyamana-Chaturanana, Dukhavinashaka Sukhadayaka Ki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Rishi-Siddhi-Swami Samartha Ati, Vimala Buddhi Data Suvimala-Mati।
Agha-Vana-Dahana Amala Abigata Gati, Vidya-Vinaya-Vibhava-Dayakaki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥
Pingalanayana, Vishala Shundadhara, Dhumravarna Shuchi Vajrankusha-Kara।
Lambodara Badha-Vipatti-Hara, Sura-Vandita Saba Vidhi Layakaki॥
Aarti Gajabadana Vinayaka Ki॥

Chat btn